IPO Của Uber, Slack Năm 2019 Có Thể Dẫn Đầu Thị Trường