Chủ Tịch USIS Group – Người Mỹ Gốc Việt Được Nhận Giải Thưởng Thành Tựu Trọn Đời Do Tổng Thống Mỹ Donald Trump Ký Tặng